ONDERZOEK

 

Het onderzoek in samenwerking met STOWA en Alliantie Waterkracht is tweeledig. Het onderzoek richt zicht op:

 

1. Het verkennen van de impact van decentrale zuivering en grondstofproductie op het huidige centraal ingerichte systeem. Denk hierbij aan de rollen van de gemeente Rotterdam en betrokken waterschappen, de heffingen en de eventuele complicaties die kunnen ontstaan als de installatie faalt door bijvoorbeeld piekbelasting

 

2. Het onderzoeken van de technische prestaties van de installatie om vast te stellen of de installatie daadwerkelijk circulair functioneert. De kwantiteit en kwaliteit van het hergebruikte water, de gewonnen grondstoffen en het energiegebruik zijn belangrijke criteria om te bepalen of de installatie circulaire voordelen heeft t.o.v. zuivering door een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. De inspanningen worden bijgehouden, waaronder energie- en grondstoffenverbruik, om de uiteindelijke balans op te maken