Lokaal water zuiveren en grondstoffen winnen!

In de kelder van BlueCity worden gescheiden sanitaire waterstromen gerealiseerd met als doel deze waterstromen  te hergebruiken. Gebruikt water krijgt binnen het gebouw een nieuwe bestemming. In het proces worden grondstoffen gewonnen zoals compost en meststoffen. Het water wordt zo efficient mogelijk hergebruikt.

BLUECITY CIRCULAR WATER

In BlueCity worden toiletten en urinoirs gebouwd om de verschillende sanitaire waterstromen gescheiden in te zamelen. De sanitaire installatie gebruikt water afkomstig van regenwater en uit de wasbakken en douches (grijs water), urine uit de urinoirs (geel water) en water afkomstig van de spoeltoiletten (zwart water) om de toiletten door te spoelen. Het water wordt zodanig gezuiverd dat het kan worden hergebruikt. Zo ontstaat een circulaire waterstroom. De installatie die gebouwd zal worden zal afvalwater niet of pas na hergebruik afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Meststof wordt gewonnen uit het gele water, compost en meststof uit het zwarte water. In BlueCity worden evenementen georganiseerd, hierdoor kan worden getest wat de invloed is van discontinue en piekbelasting op de installatie. De toiletten, urinoirs en de installatie worden in vier stappen gerealiseerd:

 

  1. Het plaatsen van de toiletten en urinoirs
  2. Hergebruik grijs water
  3. Hergebruik geel water
  4. Hergebruik zwart water.


 

GRIJS WATER


Grijs water is water wat vanuit wastafel, douche komt, maar ook regen water wordt vaak grijs water genoemd. Deze water soorten zetten wij om tot wc spoelwater. 

ZWART WATER (fase 1)


Zwart water is een samenstelling van spoelwater, wc papier, fecalien (en het liefst geen urine). In deze fase richten we ons op de vaste delen, die wij omzetten naar compost.

GEEL WATER


Geel water is urine. Urine bevat water, waardevolle meststoffen en ook hormonen, medicijnresten en ander stoffen. In ons project verwerken wij urine tot meststoffen en schoon water en verwijderen wij stoffen die niet in de meststof  en het water mogen zitten. 

ZWART WATER (fase 2)


Zwart water is een samenstelling van spoelwater, wc papier, fecalien (en het liefst geen urine). In deze fase richten we ons op de vloeibare stroom, die wij omzetten tot schoon water en meststoffen. 

OVER ONSMet hulp van Kansen voor West, STOWA en Alliantie Waterkracht realiseren SEMiLLA Sanitation, Nijhuis Saur Industries, Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Delfland in BlueCity een project waarin de technische, economische en juridische haalbaarheid van een waterzuiveringsconcept op gebouwniveau wordt onderzocht. Het innovatieve concept wordt in 2022 en 2023 gerealiseerd, getest en geoptimaliseerd. Metingen worden in 2024 voortgezet. 


Kansen voor West is het gezamenlijke investeringsprogramma van de vier Randstadprovincies en de vier grote steden. Het zet EFRO subsidie in voor projecten die het innovatieve MKB ondersteunen, die bijdragen aan een koolstofarme economie of duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen.


ALLE STAKEHOLDERS AAN BOORDHet decentraal zuiveren van water is nog niet vanzelfsprekend. We onderzoeken naast de technische haalbaarheid ook de economische en juridische haalbaarheid. Daarom zijn wij blij met de samenwerking tussen SEMiLLA Sanitation, BlueCity, Nijhuis Saur Industries, Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Delfland.